GEOPATOGÉNNE ZÓNY – ÚVOD

    GEOPATOGÉNNE ZÓNY – PROFESIONÁLNE MERANIE    a ODRUŠENIE  na celom SLOVENSKU

geopatogénne zóny ilustračný obrázok
geopatogénne zóny – ilustračný obrázok priebehu geopatogénnych zón cez byt

ilustračný Obrázok nepriaznivého priebehu Geopatogénnych Zón cez byt. Číslami 1 a 2 sú označené Geopatogénne Zóny. Číslom 3 – kríženie zón . Mimo týchto zón je byt OK. Psíkovia a malé detičky majú radi dobré miesta, mačky zase obľubujú miesta na ktorých sú geopatogénne zóny.

Máte problémy so spánkom?.  Ste malátny, nevysvetliteľne unavený, nervózny?. Nevládzete tak ako kedysi?.  „Lepí “ sa Vás viac chorôb ako predtým?.  Vaše deti sa v Noci často budia a plačú? a cez Ďeň viac zlostia?
Na príčine je často aj negatívne pôsobenie  Geopatogénnych zón, podzemných vodných tokov  a Geoanomálií na Váš organizmus. Tieto  javy sú známe už tisícky rokov. Najznámejší historický názov zo starej Číny je Dračie žily. 
Dlhodobý pobyt nad Geopatogénnymi zónami spôsobuje rôzne nepochopiteľné problémy.   A popritom väčšinou stačí iba zmeniť napr. umiestnenie postele. Alebo použiť ďalšie praxou overené spôsoby riešenia týchto problémov, ktoré Vám navrhneme. Tieto informácie nájdete na našej stránke.

Iba na objednávky došlé do 5.6.2020 AKCIA ZĽAVA až 50% v rámci výjazdových meraní po celom Slovensku  –>Kliknite  TU    

          Geopatogénne zóny sú spomenuté aj v Stavebnom zákone:                                  § 47 – písmeno J.  Citát z textu:
Stavby sa musia navrhovať tak, aby: ….bola zabezpečená čo najväčšia ochrana stavby pred … vplyvom geopatogénnych zón, bludných prúdov a podzemných a povrchových vôd,“ 

Geopatogénne zóny (GPZ)–  sa vyskytujú väčšinou v pásoch rôznej šírky, ktoré  môžu prechádzať cez Vaše obydlie. Keď sa tieto zóny vyskytujú na miestach, kde sa  dlhšie zdržiavate: napr. v spálni, alebo na pracovnom mieste, prípadne tam kde relaxujete,  pozeráte TV atď. Potom môžu najmä u senzitívnejších osôb  (najmä malých detí) po dlhšej dobe  vznikať problémy so spánkom, pocity nadmernej únavy, podráždenosti, strata vitality, syndróm vyhorenia, depresívne stavy, strata imunity …)

Dlhším pobytom  v geopatogénnych  zónach sa môžu tieto problémy výrazne rozvinúť, prípadne zhoršiť Váš zdravorný stav.  Na druhej strane existujú aj vyslovene pozitívne miesta na ktorých sa ľudia cítia dobre. Všeobecne sa však nedá povedať, že by platili nejaké pravidlá pre výskyt geopatogénnych  zón.

Iba do 5.6.2020  ZĽAVA až 50% v rámci výjazdových meraní po celom Slovensku  –>Kliknite  TU    

Výskyt  Geopatogénnych zón ovplyvňuje  miesto na ktorom je postavené obydlie.  Sú to najmä rôzne zmeny  v štruktúre  zloženia zemského podložia, menšie tektonické zlomy, vrásnenia zemskej kôry a podzemné dutiny. Negatívny vplyv majú aj podzemné vodné toky – tzv. vodné žily.  Tieto javy vznikajú v zemi v hĺbkach od niekoľko  metrov až po  niekoľko stoviek metrov.

Na tejto stránke nájdete  okrem podrobnejších informácií o geopatogénnych zónach  aj postup ich merania a riešenia týchto  problémov

Ak máte podobné problémy  najlepšie je nechať si premerať Vaše obydlie  na výskyt geopatogénnych zón. Po premeraní  Vám navrhneme  praxou overené riešenia s minimálnymi finančnými nákladmi.

Cenník služieb +iba do 5.6.2020 AKCIA ZĽAVA až 50% v rámci výjazdových meraní po celom Slovensku  –>Kliknite  TU       

Používaná technika merania a eliminácie  negatívnych zón.

Postup merania: —–> Kliknite TU

RIEŠENIA PROBLÉMOV:

1- Klasické riešenia: Po premeraní geopatogénnych zón fyzicky u Vás doma. Niekedy pomôže aj premiestnenie nábytku (napr- postelí, sedačiek a pod.)…mimo geopatogénnych zón. Alebo aj umiestnenie určitých prírodných materiálov napr. pod posteľ, kreslo, gauč.

Najúčinnejšia je kombinácia tzv. klasických a nových  spôsobov riešenia týchto problémov. – napr. pasívny solenoid EMGEON HOME    + umiestnenie prírodných prostriedkov ktoré tiež eliminujú účinky geopatogénnych zón.

Tieto riešenia  problémov  Vám navrhneme  priamo po  meraní geopatogénnych zón u Vás doma

2– Umiestnením pasívneho solenoidu EMGEON HOME, ktorý eliminuje účinky Geopatogénnych Zón.

Emgeon Home - rušička geopatogénnych zónrušička geopatogénnych zón Emgeon Homegeopatogénne zóny - rušička Emgeongeopatogénne zóny rušička Emgeon Homegeopatogénne zóny - rušička Emgeon Homesolenoid-2spojene

 Ukážka umiestnenia a orientačná schéma pôsobenia zariadenia EMGEON

V praxi osvedčený a účinný prostriedok na redukciu  geopatogénnych zón je zariadenie EMGEON  Je to pasívny solenoid – valec z nevodivého materiálu ovinutý špeciálne upravenou medenou páskou. Zariadenie funguje  na elektromagnetickom princípe  ako harmonizátor prostredia a “reduktor negatívnych zón” . Umiestňuje sa v obydlí  najlepšie na presne určené miesto  podľa nameraných hodnôt.  Alebo ďalšou možnosťou je umiestnenie 2 ks solenoidov do opačných rohoch bytu. Bližšie info—–> TU

Zariadenie EMGEON je rovnako účinné ako niekoľkonásobne drahšie prostriedky a zariadenia či už napájané el. prúdom alebo nie. Navyše neprodukuje ďalší “Elektrosmog”.  

Cenník služieb + aktuálne akčné ceny —–>Kliknite  TU 

Geopatogénne zóny - priebeh nad vodnou žilou
Fyzikálny popis priebehu polí spôsobujúcich GPZ podľa RNDr. Ján Bienik CSc. r. 1991

  Agentúra INGFOUR s.r.o., Košice

Meranie a  eliminácia geopatogénnych zón, ďalej (GPZ) – po celom Slovensku

       Aktuality a ďalšie  informácie nájdete aj na  Facebooku  https://www.facebook.com/geoanomalie

Kontakt a referencie o firme —–> kliknite  TU

MERANIE A ELIMINÁCIA GEOPATOGENYCH ZÓN