GEOPATOGÉNNE ZÓNY

 
Riešenia problémov so spánkom u detí a dospelých aj bez Tabletiek. + Málo známe príčiny nespavosti.
Máte problémy so spánkom?.  Ste malátny, nevysvetliteľne unavený, nervózny?. Nevládzete tak ako kedysi?.  „Lepí “ sa Vás viac chorôb ako predtým?.  Vaše menšie deti sa v Noci často budia a plačú? a cez Ďeň viac zlostia?
Na príčine je často aj negatívne pôsobenie  geopatogénnych zón, podzemných vodných tokov a iných geoanomálií na Váš organizmus. Je jedno či bývate na prízemí, alebo napr. na 20-tom poschodí. Tieto  javy sú známe už tisícky rokov. Najznámejší historický názov zo starej Číny je Dračie žily. 
Dlhodobý pobyt nad Geopatogénnymi zónami spôsobuje rôzne problémy.  Okrem problémov so spánkom aj zdravotné. Nechajte si premerať  Vaše obydlie na výskyt Geopatogénnych Zón. My Vám potom navrhneme optimálne riešenie na elimináciu účinkov Geopatogénnych Zón: Umiestnenie rušičiek Emgeon Home na správne miesta. Použitie prírodných materiálov, stropných pyramíd, premiestnenie nábytku alebo ich kombináciu. Podrobnejšie informácie si prečítajte na tejto stránke.

geopatogénne zóny v byte - ilustračný obrázok

ilustračné Obrázky nepriaznivého priebehu Geopatogénnych Zón cez byt. Číslami 1 a 2 sú označené Geopatogénne Zóny. Najnebezpečnejšie je kríženie zón označené Číslom 3 . Pričom jej jedno či bývate na prízemí, alebo na 15-tom poschodí . Mimo týchto zón je byt OK. Psíčkovia a malé detičky majú radi dobré miesta, mačky zase obľubujú miesta na ktorých sú geopatogénne zóny.

Čo sú to Geopatogénne Zóny– sú to rôzne nehomogenity, anomálie a podzemné vody v zemskom podloží.

Vo väčšine prípadov sa jedná o tzv. podzemné vody alebo vodné toky nazývané aj vodné žily. Na rovinách a v údoliach to sú aj tisícročné pozostatky meandrujúcich korýt riek a potokov. Vyskytujú sa rôznej hĺbke napr. 2-50 metrov. V pásoch o rôznej šírke – väčšinou od 60cm. Problémy u senzitívnejších ľudí vznikajú vtedy keď máte dlhodobo umiestnenú posteľ nad takouto geopatogénnou zónou (alebo pracovisko, PC pracovisko, gauč skadiaľ pozeráte TV, alebo kuchynské priestory kde varíte)  

geopatogénne zóny - priebeh vo vertikálnej rovine

Účinok geopatogénnych zón na ľudí (ale aj zvieratá, rastliny) je vo vertikálnej línii. To znamená, že je jedno či bývate na prízemí, alebo na 15-tom poschodí. Vo vertikálnej línii (smer kolmo na zem) je to rovnaké.

Iba do 30.9. ZĽAVA až 50% na došlé objednávky merania geopatogénnych zón. KLIKNI TU

Ako zistíte, že máte posteľ (pracovisko a pod. ) nad geopatogénnou zónou. Najčastejšie  Príznaky:

Dlhodobejšie spanie alebo zdržiavanie sa nad negatívnou – geopatogénnou zónou, geoanomáliou, podzemným vodným tokom tzv. vodnou žilou môže u senzitívnejších ľudí spôsobovať nasledovné problémy:

1- prvými príznakmi je zlé spanie, časté budenie v noci, pocit nevyspatosti a únavy aj pri dlhom spánku. Napr. malé deti od 0-12 rokov a dospelí od 35+40 rokov sú dosť citlivé na pobyt v takýchto zónach. Prejavuje sa to častým budením , u detí plakaním, utekaním do postele rodičov a zlými snami v noci. 

2- ďalšie príznaky:  zvýšená nervozita, podráždenosť, roztržitosť, nesústredenosť,  neprimerané reakcie voči členom rodiny, kolegom v práci, známym a pod.

Tiež aj zníženie vitality (životnej energie) vo všetkých oblastiach života, pocity nadmernej únavy, (som stále unavený/a) aj keď často oddychujem. Nevládzem robiť to čo v pohode zvládal predtým, nedarí sa mi  ..atď.

3- Možné zdravotné problémy: po viacročnom pobyte nad Geopatogénnou zónou (3-7 rokov): častejší výskyt niektorých bežných chorôb, strata imunity, dlhšie liečenie chorôb, dlhšia rekonvalescencia po chorobách, úrazoch ...
-oslabením organizmu po viacročnom pobyte nad negatívnou zónou ste viacej náchylný k vzniku nových. A to aj veľmi závažných ochorení....

Vplyv na zdravie: po dlhšom pobyte nad geopatogénnymi zónami 

Okresný onkológ MUDr. Juryšek v rokoch 1970-1983 zistil, že v časti Olomouca „Letná“.  Je zvýšený výskyt nielen onkologických, ale aj iných chorôb v priemere cca. o 15-30% . Zapríčinené to bolo väčšou hustotou geopatogénnych zón, podzemných vôd  a bývalých riečišť v časti „Letná“ oproti iným častiam Olomouca. A to najmä u osôb ktoré mali dlhodobo posteľ alebo pracovné miesto nad geopatogénnou zónou, alebo ich krížením.

Geopatogénne Zóny a stavebný zákon

Geopatogénne zóny spolu aj s „podzemnými vodami“ sú  spomenuté aj v Stavebnom zákone paragraf 47: Stavby sa musia navrhovať tak, aby: ….písmeno k. „ bola zabezpečená čo najväčšia ochrana stavby pred vetrom, dažďom, hlukom, vibráciami, otrasmi, ionizačným žiarením z geologického podložia, vplyvom geopatogénnych zónbludných prúdov a podzemných a povrchových vôd.

ODPORÚČANÉ RIEŠENIA PROBLÉMOV

Po premeraní geopatogénnych zón u Vás doma Vám navrhneme optimálne inividuálne riešenie. Spočívajúce v kombinácií viacerých možností: 1- ak sa dá: premiestnenie nábytku (postelí) na iné miesto 2- Umiestnenie rušičiek geopatogénnych zón EMGEON HOME.  3- Kombinácia rušičiek EMGEON HOME. a určitých prírodných materiálov pod posteľ.

ZĽAVA až 50%  na došlé objednávky merania geopatogénnych zón do 30.9. KLIKNI TU

KOMPLEXNÉ RIEŠENIA PROBLÉMOV -POSTUP

1- Klasické riešenia:  Nechajte si premerať  Vaše obydlie na prítomnosť Geopatogénnych Zón. Po premeraní Vám navrhneme možné riešenia problémov. Niekedy pomôže aj premiestnenie nábytku (napr. postelí, sedačiek a pod.)…mimo geopatogénnych zón. Alebo aj umiestnenie určitých prírodných materiálov napr. pod posteľ, kreslo, gauč. + umiestnenie rušičiek Geopatogénnych Zón.

2– Umiestnením rušičky geopatogénnych zón:  pasívneho solenoidu EMGEON HOME >Viac info  TU. Ktorý eliminuje účinky Geopatogénnych Zón.

3-Najúčinnejšia je kombinácia tzv. klasických a nových  spôsobov riešenia týchto problémov. Napr . pasívny solenoid EMGEON HOME   + umiestnenie prírodných prostriedkov ktoré tiež eliminujú účinky geopatogénnych zón.  

rušička geopatogénnych Zón EMGEON HOME

Ukážka umiestnenia zariadenia EMGEON HOME- čo najvyššie pod strop. Design si môžete prispôsobiť nábytku sami – napr. oblepenim tapetou, látkou a pod. Hore môžete naaranžovať umelé kvety.

V praxi osvedčený a účinný prostriedok na redukciu  geopatogénnych zón je EMGEON HOME —>–>Viac info  TU. Je to pasívny solenoid – valec z nevodivého materiálu ovinutý špeciálne upravenou medenou páskou. Zariadenie funguje  na elektromagnetickom princípe  ako harmonizátor prostredia a “reduktor negatívnych zón” . Umiestňuje sa v obydlí  najlepšie na presne určené miesto  podľa nameraných hodnôt.  Alebo ďalšou možnosťou je umiestnenie 2 ks solenoidov do opačných rohoch bytu. Bližšie info—–> TU

Zariadenie EMGEON HOME  č. 1 v pomere Cena/Výkon .Je rovnako účinné ako niekoľkonásobne drahšie prostriedky a zariadenia či už napájané elektrickým prúdom alebo nie. Navyše v pomere cena/výkon je jednotkou na Slovenskom trhu a hlavne neprodukuje ďalší “Elektrosmog”.  

ÁNO mám záujem o objednanie merania Geopatogénnych  Zón v rámci 1. Slovenského projektu merania geoanomálií  so ZĽAVOU 50% – KLIKNITE TU

Alebo nám zavolajte na číslo: 0915 904 114 od 8.00-18,00 hod.

Upozornenie: odpovede posielame ručne (nie automaticky) – Naša odpoveď Vám príde do 24-48 hodín. Pozrite sa potom aj do priečinkov spam, alebo reklama. Niekedy to tam môže byť skryté – najmä ak požívate Gmail.

geopatogenne zony merania zlava 50%

Ak máte záujem pozrieť si cenník meraní  KLIKNITE TU

Geopatogénne Zóny meranie a odrušenie na celom Slovensku, Základné informácie zdarma