GEOPATOGÉNNE ZÓNY

Čo sú to Geopatogénne Zóny, Popis, Negatívny vplyv na ľudí, Meranie a Odrušenie Geopatogénnych Zón, Výroba a Predaj rušičiek Geopatogénnych zón EMGEON

geopatogénne zóny - možný priebeh v bytegeopatogénne zóny v byte - ilustračný obrázok

ilustračné Obrázky nepriaznivého priebehu Geopatogénnych Zón cez byt. Číslami 1 a 2 sú označené Geopatogénne Zóny. Najnebezpečnejšie je kríženie zón označené Číslom 3 . Pričom jej jedno či bývate na prízemí, alebo na 15-tom poschodí . Mimo týchto zón je byt OK. Psíčkovia a malé detičky majú radi dobré miesta, mačky zase obľubujú miesta na ktorých sú geopatogénne zóny.

Čo sú to Geopatogénne Zóny– sú to rôzne nehomogenity, anomálie,  vodné žily a podzemné vody v zemskom podloží.

Vo väčšine prípadov sa jedná o tzv. podzemné vody alebo podzemné vodné toky nazývané aj vodné žily. Na rovinách a v údoliach to sú aj tisícročné pozostatky meandrujúcich korýt riek a potokov. Vyskytujú sa rôznej hĺbke napr. 1-50 metrov. Väčšinou v pásoch o rôznej šírke. Problémy u senzitívnejších ľudí vznikajú vtedy keď máte dlhodobo umiestnenú posteľ nad takouto geopatogénnou zónou (alebo pracovisko, PC pracovisko, gauč skadiaľ pozeráte TV, alebo kuchynské priestory kde varíte)

geopatogénne zóny - možný priebeh cez domgeopatogénne zóny - priebeh vo vertikálnej rovine

Účinok geopatogénnych zón na ľudí (ale aj zvieratá, rastliny) je vo vertikálnej línii. To znamená, že je jedno či bývate na prízemí, alebo na 15-tom poschodí. Vo vertikálnej línii (smer kolmo na zem) je to rovnaké.

ZĽAVA až 50% iba do 20.6. na došlé objednávky na Meranie a  Odrušenie Geopatogénnych Zón. KLIKNI TU

Najbližší výjazd na merania po celom Slovensku plánujeme 20-22. Júna. Východné Slovensko riešime priebežne.

Ako zistíte, že máte posteľ (pracovisko a pod. ) nad geopatogénnou zónou. Najčastejšie  Príznaky:

Dlhodobejšie spanie alebo zdržiavanie sa nad negatívnou – geopatogénnou zónou, geoanomáliou, podzemným vodným tokom tzv. vodnou žilou môže u malých detí a senzitívnejších dospelých spôsobovať nasledovné problémy:

1- prvými príznakmi je zlé spanie, časté budenie v noci, pocit nevyspatosti a únavy aj pri dlhom spánku. Napr. malé deti od 0-12 rokov a dospelí od 35 rokov sú dosť citlivé na pobyt v takýchto zónach. Prejavuje sa to častým budením , u detí plakaním, utekaním do postele rodičov a zlými snami v noci. 

2- ďalšie príznaky:  zvýšená nervozita, podráždenosť, roztržitosť, nesústredenosť,  neprimerané reakcie voči členom rodiny, kolegom v práci, známym a pod.

Tiež aj zníženie vitality (životnej energie) vo všetkých oblastiach života, pocity nadmernej únavy, (som stále unavený/a) aj keď často oddychujem. Nevládzem robiť to čo v pohode zvládal predtým, nedarí sa mi  ..atď.

3- Možné zdravotné problémy: po viacročnom pobyte nad Geopatogénnou zónou (3-7 a viac rokov): častejší výskyt niektorých bežných chorôb, strata imunity, dlhšie liečenie chorôb, dlhšia rekonvalescencia po chorobách, úrazoch ...
-oslabením organizmu po viacročnom pobyte nad negatívnou zónou ste viacej náchylný k vzniku nových. A to aj veľmi závažných ochorení....

Vplyv na zdravie: po dlhšom pobyte nad geopatogénnymi zónami 

Okresný onkológ MUDr. Juryšek  dlhodobým výskumom rokoch 1970-1983 zistil, že v časti Olomouca „Letná“.  Je zvýšený výskyt nielen onkologických, ale aj iných chorôb v priemere cca. o 15-30% . Zapríčinené to bolo väčšou hustotou geopatogénnych zón, podzemných vôd  a bývalých riečišť v časti „Letná“ oproti iným častiam Olomouca. A to najmä u osôb ktoré mali dlhodobo posteľ alebo pracovné miesto nad geopatogénnou zónou, alebo ich krížením.

Geopatogénne Zóny a stavebný zákon

Geopatogénne zóny spolu aj s „podzemnými vodami“ sú  spomenuté aj v Stavebnom zákone paragraf 47: Stavby sa musia navrhovať tak, aby: ….písmeno k. „ bola zabezpečená čo najväčšia ochrana stavby pred vetrom, dažďom, hlukom, vibráciami, otrasmi, ionizačným žiarením z geologického podložia, vplyvom geopatogénnych zónbludných prúdov a podzemných a povrchových vôd.

ODPORÚČANÉ RIEŠENIA PROBLÉMOV

Realizujeme meranie a odrušenie geopatogénnych zón na celom Slovensku.

Po premeraní geopatogénnych zón u Vás doma Vám navrhneme optimálne inividualne riešenie. Spočívajúce v kombinácií viacerých možností: 1- ak sa dá: premiestnenie nábytku (postelí) na iné miesto 2- Umiestnenie rušičiek geopatogénnych zón EMGEON HOME.  3- Kombinácia rušičiek EMGEON HOME. a určitých prírodných materiálov pod posteľ.

ZĽAVA až 50%  na došlé objednávky merania geopatogénnych zón do 15.6.2024. KLIKNI TU

KOMPLEXNÉ RIEŠENIA PROBLÉMOV -POSTUP

1- Klasické riešenia:  Nechajte si premerať  Vaše obydlie na prítomnosť Geopatogénnych Zón. Po premeraní Vám navrhneme možné riešenia problémov. Niekedy pomôže aj premiestnenie nábytku (napr. postelí, sedačiek a pod.)…mimo geopatogénnych zón. Alebo aj umiestnenie určitých prírodných materiálov napr. pod posteľ, kreslo, gauč. + umiestnenie rušičiek Geopatogénnych Zón.

2– Umiestnením rušičky geopatogénnych zón:  pasívneho solenoidu EMGEON HOME >Viac info  TU. Ktorý eliminuje účinky Geopatogénnych Zón.

3-Najúčinnejšia je kombinácia tzv. klasických a nových  spôsobov riešenia týchto problémov. Napr . pasívny solenoid EMGEON HOME   + umiestnenie prírodných prostriedkov ktoré tiež eliminujú účinky geopatogénnych zón.  

rušička geopatogénnych Zón EMGEON HOME

Ukážka umiestnenia zariadenia EMGEON HOME- čo najvyššie pod strop. Design si môžete prispôsobiť nábytku sami – napr. oblepenim tapetou, látkou a pod. Hore môžete naaranžovať umelé kvety.

V praxi osvedčený a účinný prostriedok na redukciu  geopatogénnych zón je EMGEON HOME —>–>Viac info  TU. Je to pasívny solenoid – valec z nevodivého materiálu ovinutý špeciálne upravenou medenou páskou. Zariadenie funguje  na elektromagnetickom princípe. Umiestňuje sa v obydlí  najlepšie na presne určené miesto  podľa nameraných hodnôt.  Alebo ďalšou možnosťou je umiestnenie 2-3 ks solenoidov do opačných rohoch bytu. Bližšie info—–> TU

Zariadenie EMGEON HOME  je č. 1 v pomere Cena/Výkon .Je rovnako účinné ako niekoľkonásobne drahšie prostriedky a zariadenia či už napájané elektrickým prúdom alebo nie. Navyše v pomere cena/výkon je jednotkou na Slovenskom trhu a hlavne neprodukuje ďalší “Elektrosmog”.  

ÁNO mám záujem o objednanie merania Geopatogénnych  Zón v rámci 1. Slovenského projektu merania geoanomálií  so ZĽAVOU 50% – KLIKNITE TU

Alebo nám zavolajte na číslo: 0915 904 114 od 8.00-18,00 hod.

Upozornenie: odpovede posielame ručne (nie automaticky) – Naša odpoveď Vám príde do 24-48 hodín. Pozrite sa potom aj do priečinkov spam, alebo reklama. Niekedy to tam môže byť skryté – najmä ak požívate Gmail.

geopatogenne zony merania zlava 50%

Ak máte záujem pozrieť si cenník meraní  KLIKNITE TU

Geopatogénne Zóny meranie a odrušenie na celom Slovensku, Základné informácie zdarma