Postup merania

Používaná technika merania a eliminácie  negatívnych zón.

Postup merania:
Merania  sa prevádza tyčkami v tvare L. Tyčky v tvare L sa držia v ruke vodorovne s povrchom zeme. Zóny sa v meraných priestorov určujú podľa reakcie tyčiek. 

L-tycky-obrazok3

1-Zameranie pozitívnych , neutrálnych a negatívnych miest –  Meranie  sa robí  kvôli kontrole 2 krát. po cca 10 minútovej prestávke.

 2- Posúdenie a vyhodnotenie  prípadných iných  negatívnych  vplyvov z okolia Vášho obydlia. (tzv. elektrosmog, prípadne iné napr. chemické záťaže)

3- Opätovné kontrolné premeranie. Iba vtedy ak sa použije zariadenie na eliminimáciu (odrušenie) negatívnych zón.

       Na základe výsledkov týchto meraní sa zistia negatívne a pozitívne  miesta a zóny.  Potom sa navrhne riešenie problému. Ak sa negatívne zóny nenamerajú alebo nie sú až také výrazné (cca 20% obydlí) tak je obydlie v poriadku a nie sú potrebné žiadne tzv. odrušovače. 

Jednoduché a efektívne riešenie problému po zameraní GPZ                                  

1- Premiestnením nábytku v byte, dome, kancelárii, z miest  kde sa dlhšie zdržiavate  …mimo negatívnych miest. Niekedy stačí presunúť postel alebo pracovný stôl s počítačom o 1-2 metre ďalej,  obrátiť polohu tela pri spaní na opačná stranu … Väčšinou pomôže aj zmena využívania miestností v byte.

2 Umiestnením rôznych  zariadení, ktoré buď čiastočne redukujú, alebo eliminujú pôsobenie negatívnej energie vo Vašom obydlí.

solenoid-2spojene
Orientačná schéma pôsobenia zariadenia EMGEON

V praxi osvedčený a účinný prostriedok na redukciu  geopatogénnych zón je zariadenie EMGEON –  Je to valec z nevodivého materiálu ovinutý špeciálne upravenou medenou páskou. Zariadenie funguje  na elektromagnetickom princípe  ako harmonizátor prostredia a “reduktor negatívnych zón” . Umiestňuje sa v obydlí na presne určené miesto  podľa nameraných hodnôt.  Preto ho ani v rámci serióznosti neponúkame na hromadný predaj spôsobom “kúpte si ,  dajte ho kde chcete a vyrieši Vám to všetky problémy.”  Pri nesprávnom umiestnení môže byť účinok nulový. Zariadenie EMGEON je rovnako účinné ako niekoľkonásobne drahšie prostriedky a zariadenia či už napájané el. prúdom alebo nie. Navyše neprodukuje ďalší “Elektrosmog”.  

3- Použivame aj rôzne typy pyramídových konštrukcií na  použitie buď v interiéri alebo v exteriéri (tiež aj univerzálne verzie). Na zákazku dodávame aj rôzne typy relaxačných pyramíd. Podrobnejšie informácie o týchto pyramídach nájdete koncom mesiaca v pripravovanom e-shope.  alebo TU

Cenník služieb + akčné ceny so Zľavou až 50% : ——>Kliknite TU   

 Ing. Milan Varga, Košice + kolektív konzultantov

Zaoberáme sa: (okrem iných činností) aj meraním a  odrušením geopatogénnych zón, ďalej (GPZ), známych aj pod názvami: geoanomálie, alebo v starej Číne  pod názvom “Dračie žíly”+ poradenstvo v oblasti tzv. “Elektrosmogu”. Obe tieto problematiky  so sebou úzko súvisia a môžu  po dlhšom pôsobení väčšinou negatívne ovplyvniť kvalitu Vášho bývania a života všeobecne. Používame pri tom jednoduché, efektívne prostriedky a techniky založené  na prírodnej báze, ktoré fungujú na princípe základných fyzikálnych zákonov. Využívame pri tom  skúsenosti našich predkov a starších civilizácii, ktorí úspešne riešili tiež tieto a podobné problémy už stovky až tisícky rokov pred nami.

Pre viac informácií kliknite —–>http://www.dracie-zily.sk/geopatogenne-zony-skusenosti-z-merani-gpz/

 

Geopatogénne Zóny meranie a odrušenie na celom Slovensku, Základné informácie zdarma