Vplyv geopatogénnych zón na človeka

Aký vplyv môže mať to ak je posteľ nad geopatogénnou zónou – najmä u menších detí?. 3 ročná dcéra mi často noci plače , budí sa každé 2-3 hodiny a uteká ku nám do postele. Bola som na kadejakých lekárskych vyšetreniach a nezistili žiadnu chorobu.

Odpoveď:

Malé deti (ale aj starší ľudia nad 35 rokov) sú mimoriadne citlivé na negatívne zóny. V tomto prípade je veľmi pravdepodobné že pod posteľou Vašej dcéry sa nachádza geopatogénna zóna, alebo geoanomália. Tieto príznaky sú charakteristické u malých detí. Plač, nespavosť. Zvýšená podráždenosť, nervozita + neschopnosť sa sústrediť na nejakú činnosť. Časom k tomu môže pribudnúť zvýšená náchylnosť ku rôznym chorobám. Pobyt nad negatívnymi zónami znižuje imunitu u ľudí, ktorí sa nad takýmito miestami dlhšie zdržiavajú. Najviac senzitívne na geopatogénne zóny sú deti do cca. 10 rokov a dospelí nad 35 rokov.

Riešenie týchto problémov je pomerne jednoduché – častokrát pomôže premiestnenie postele, alebo počítačového pracoviska o 2-3 metre inde. Alebo zmena dispozičného riešenia miestností v byte. Dobré skúsenosti máme so zariadením Emgeon – je to pasívny solenoid – ktorýpúracuje na elektromagnetickom princípe a ruší negatívne účinky geopatogénnych zón. Zvyčajne k nemu doporučujeme niektoré z tradičných stáročiami overených spôsobov. (napríklad kožušina, vrstvy tvrdého dreva atď…)
Podrobnejšie informácie nájdete tu: http://www.dracie-zily.sk/riesenie-problemov/.

Medzi najčastejšie príznaky pobytu nad geopatogénnymi zónami patrí: Nespavosť, pocit nevyspania aj po dlhodobom spánku. Ďalšie prejavy sú : nevysvetliteľná únava, podráždenosť, nervozita. U dospelých “syndróm vyhorenia”, väčšia náchylnosť ku depresívnym stavom.Tiež aj strata vitality tzv. životnej sily. Časom k tomu môže pribudnúť väčšia náchylnosť k rôznym chorobám. Dlhšie trvá liečenia chorôb, poúrazových stavov a pod.

Najlepším spôsobom je prevencia. To znamená nechať si urobiť meranie u Vás doma. (Tích čo ponúkajú meranie kadečoho “na diaľku” a následne potom predaj prístrojov v cenách stoviek € – radšej nekomentujem). Po zameraní negatívnych zón. Vám vieme navrhnúť a “ušiť na mieru” veľmi jednoduché a finančne nenáročné opatrenia na elimináciu týchto problénov. Merania prevádzame po celom Slovensku v rámci hromadných výjazdov. Kde zákazník platí iba paušálne cestovné náklady 20€ + cenu za meranie. viď: http://www.dracie-zily.sk/cennik-sluzieb

V tejto cene sú už zahrnuté aj poradenské služby napr. vplyvu Elektrosmogu, wifi, mobilov, radónu a iných menej známych faktorov, ktoré majú vplyv na Vaše zdravie. Upozornenie: “Liečitelské aktivity” nerobíme. Zameriavame sa na riešenie vplyvu rôznych fyzikálnych veličín a faktorov na Vaše zdravie.
Geopatogénne zóny sú tiež zapríčinené zmenou určitých fyzikálnych veličín. Tieto zmeny spôsobujú rôzne geaoanomálie a nehomogenity v štruktúry zloženia zemského podložia v rôznych hĺbkach.

Kontakt + referencie z iných činností nájdete tu:http://www.dracie-zily.sk/kontakt/